Παραγγελιά του βουρκόλακα, ο οποίος ενθουσιάστηκε, το άρθρο του Χάρη Αθανασιάδη, στη σημερινή «Ε»:http://www.enet.gr/online/online_text/c=112,id=17718612

Διαφωνώ ριζικά, βεβαίως – και ελπίζω να βρω χρόνο να εξηγήσω το γιατί.