…και, μάλιστα, ανάποδο!

http://www.ethnos.gr/article.asp?catid=12128&subid=2&pubid=147413