Ξαναδουλεμένη και συμπληρωμένη ανάρτηση, εδώ:

https://greekcivilwar.wordpress.com/2016/01/29/gcw-8/