Μια πολύ ενδιαφέρουσα ημερίδα!

*

Εκδήλωση Διαλόγου της Θεματικής Ομάδας Περιβάλλον

Οικολόγων Πράσινων

«Ρύπανση Επιφανειακών και Υπόγειων Νερών»

Πολιτικές Προστασίας Υδατικών Πόρων και Αποκατάστασης Ρυπασμένων Νερών

Αίθουσα Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, Ακαδημίας 60

Τετάρτη 28 Μαΐου 2008

Η θεματική ομάδα Περιβάλλον των Οικολόγων Πράσινων διοργανώνει εκδήλωση διαλόγου για τη ρύπανση υδατικών πόρων την Τετάρτη 28 Μαΐου 2008, ώρα 16:30 – 21:30, στην αίθουσα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών. Η εκδήλωση αυτή έχει στόχους:

 • Την παρουσίαση των προβλημάτων ρύπανσης επιφανειακών και υπόγειων νερών στην Ελλάδα, με ανάλυση των αιτιών ρύπανσης και των επιπτώσεων τους στα οικοσυστήματα, την ανθρώπινη υγεία αλλά και των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων τους.
 • Την διατύπωση προτάσεων για λύσεις που συνολικά διαχειρίζονται το πρόβλημα της ρύπανσης σε μια βιώσιμη κατεύθυνση μέσω:

Πρόληψης της ρύπανσης στην πηγή

Εξυγίανσης / αποκατάστασης ρυπασμένων νερών

Ελαχιστοποίησης των επιπτώσεων της ρύπανσης στην ανθρώπινη υγεία και στα οικοσυστήματα

Εκτίμησης και αποκατάστασης της Οικονομικής και Κοινωνικής βλάβης που έχει προκληθεί.

 • Την συνεχή παρακολούθηση των προβλημάτων ρύπανσης και την προώθηση των βιώσιμων σχεδίων διαχείρισης της ρύπανσης.

Η εκδήλωση διαλόγου θα δώσει έμφαση στα προβλήματα βιομηχανικής ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων νερών στις περιοχές του Ασωπού ποταμού στην Ανατολική Αττική και Βοιωτία, και της λίμνης Κορώνεια στο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης, και στη ρύπανση υπόγειων και επιφανειακών νερών από γεωργικά λιπάσματα (νιτρορύπανση) και φυτοφάρμακα.

Για τα παραπάνω έχουν προσκληθεί να μιλήσουν εκπρόσωποι

 • Του ΥΠΕΧΩΔΕ και του Υπουργείου Υγείας
 • Της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 • Των Τοπικών Κοινωνιών/ Κινημάτων Πολιτών, ΜΚΟ
 • Της Επιστημονικής Κοινότητας

*

Πρόγραμμα Ημερίδας:

Ενότητα Α: Ασωπός και Κορώνεια

« Βιομηχανική Ρύπανση: Η ρύπανση των επιφανειακών και υπόγειων νερών στις περιοχές του Ασωπού ποταμού και η υποβάθμιση της Λίμνης Κορώνεια»

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει:

 • Περιγραφή των προβλημάτων ρύπανσης. Αιτίες, ιστορικό της Ρύπανσης
 • Επιπτώσεις της Ρύπανσης στην Ανθρώπινη Υγεία
 • Επιπτώσεις στα Επιφανειακά και Υπόγεια Νερά. Ποιοτική Υποβάθμιση από εισαγωγή τοξικών ρύπων που καθιστούν το νερό ακατάλληλο για ανθρώπινη χρήση. Μετρήσεις Ποιότητας Νερών. Δίκτυο Παρακολούθησης Ποιότητας επιφανειακών και υπόγειων νερών.
 • Επιπτώσεις στα Οικοσυστήματα
 • Επιπτώσεις στην Οικονομική Ανάπτυξη των Περιοχών ( Γεωργία, Τουρισμός, Κτηνοτροφία, Παραγωγή τροφίμων και άλλων αγαθών)
 • Κοινωνικές επιπτώσεις
 • Προτεινόμενες Δράσεις Αποκατάστασης και Εξυγίανσης των Ρυπασμένων Νερών και Εδαφών.
 • Δράσεις Πρόληψης/ Αποφυγής της ρύπανσης. Η Πρόληψη της Ρύπανσης στις βιομηχανίες. Στροφή σε καθαρή παραγωγή στις βιομηχανίες με αξιοποίηση των εργαλείων της πράσινης χημείας και της Ολοκληρωμένης Πολιτικής Προϊόντος.

16:30 – 17:15 Έναρξη Ημερίδας Εισαγωγή

Εκπρόσωπος του ΥΠΕΧΩΔΕ, Παρουσίαση των Δράσεων του ΥΠΕΧΩΔΕ για τη Βιώσιμη Διαχείριση της Ρύπανσης Νερών στις Περιοχές του Ασωπού και της Λίμνης Κορώνεια.

Εκπρόσωπος του Υπουργείου Υγείας, Παρουσίαση των θέσεων και Δράσεων του Υπουργείου Υγείας για την μείωση των Επιπτώσεων της Ρύπανσης στην Ανθρώπινη Υγεία στις περιοχές του Ασωπού.

17:15 – 17:30 Θανάσης Παντελόγλου, Χημικός Μηχανικός, εκπρόσωπος του ΙΤΑΠ Οινοφύτων: «Δράσεις τοπικών κοινωνιών. Επιπτώσεις ρύπανσης στην ανθρώπινη υγεία».

17:30 – 17:45 Παπα Γιάννης Οικονομίδης, εκπρόσωπος του Συλλόγου Πολίτες για την Αειφορία: «Ιστορικό της ρύπανσης στις περιοχές του Ασωπού, κοινωνικές επιπτώσεις της ρύπανσης».

17:45 – 18:00 Μάνος Δασενάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής τμήματος Χημείας Αθηνών: «Μετρήσεις Ποιότητας Επιφανειακών και Υπόγειων Νερών στις περιοχές του Ασωπού»

18:00 – 18:15 Νίκος Νικολαΐδης, Αναπληρωτής Καθηγητής τμήματος Μηχανικών Περιβάλλοντος Πολυτεχνείου Κρήτης: « Τεχνολογίες Εξυγίανσης Νερού Ρυπασμένου με Εξασθενές Χρώμιο»

18:15 – 18:30 Μαρία Λοϊζίδου, Καθηγήτρια τμήματος Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ: «Παρουσίαση παλαιότερης μελέτης του ΕΜΠ για την κατασκευή Μονάδας Επεξεργασίας Βιομηχανικών Αποβλήτων στην περιοχή Σχηματαρίου Οινοφύτων»

18:30 – 19:00 Ερωτήσεις, Παρεμβάσεις Συμμετεχόντων ( Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ΜΚΟ, φορέων πολιτών, εκπροσώπων βιομηχανιών της περιοχής του Ασωπού)

19:00 – 19:15 Μαρία Μουστάκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια τμήματος Βιολογίας ΑΠΘ: «Κορώνεια, η γνωστή-άγνωστη οικολογική της ταυτότητα»

19:15 – 19:30 Γιώργος Χατζηνικολάου, Ερευνητής ΕΛΚΕΘΕ, Μέλος Θεματικής Περιβάλλον, Ο.Π: «Η Ρύπανση της Λίμνης Κορώνεια. Επιπτώσεις στο Οικοσύστημα»

19:30 – 19:45 Μιχάλης Τρεμόπουλος, Δημοσιογράφος, Νομαρχιακός Σύμβουλος Θεσσαλονίκης: «Κοινό Σχέδιο Δράσης για τη Διάσωση της Λίμνης Κορώνεια»

19 45 – 20 00 Ερωτήσεις, Παρεμβάσεις Συμμετεχόντων ( Τοπικής αυτοδιοίκησης, ΜΚΟ, φορέων πολιτών)

Ενότητα Β:

« Ρύπανση από χρήση γεωργικών λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων στην περιοχή της Αργολίδας και Θεσσαλίας»

Η ενότητα αυτή περιλαμβάνει:

 • Παρουσίαση προβλημάτων Ρύπανσης Επιφανειακών και Υπόγειων νερών στις περιοχές της Αργολίδας
 • Επιπτώσεις της ρύπανσης στην Ανθρώπινη Υγεία
 • Παρακολούθηση Ποιότητας επιφανειακών και υπόγειων νερών.
 • Επιπτώσεις στα Οικοσυστήματα της περιοχής

20:00 – 20:15 Χάρης Σμυρνιώτης, Τμήμα Υδρογεωλογίας ΙΓΜΕ

20:15 – 20:30 Ανδρέας Ζημής, Γεωπόνος, Διεύθυνση Γεωργίας Αργολίδας (*)

20:45 – 21:00 Ακης Ρουβέλας, Πανεπιστήμιο Μυτιλήνης (*)

21:00 – 21:15 Διάλογος με συμμετέχοντες, ερωτήσεις, παρεμβάσεις.

21:15 – 21:30 Συμπεράσματα Προτάσεις, Κλείσιμο της εκδήλωσης από μέλος των Οικολόγων Πράσινων

* Δεν έχει επιβεβαιωθεί η συμμετοχή τους.