Του czubul

Βλέποντας να εξελίσσεται γύρω μας η χρεοκοπία του υπάρχοντος συστήματος πρέπει να βρούμε το θάρρος, πέρα από την έμπρακτη αντίδραση στα αντιδημοκρατικά μέτρα που προωθούνται, να κοιτάξουμε μπροστά και να βάλουμε σαν στόχο την σύνθεση ενός νέου συστήματος που όχι μόνο θα μπορέσει να αποτελέσει την βάση για την συγκρότηση μιας πραγματικά παγκόσμιας δημοκρατικής κοινότητας ελεύθερων πολιτών, αλλά ταυτόχρονα θα οδηγεί, μέσα από την φυσική του λειτουργία και όχι μέσω αναγκαστικών νομικών ρυθμίσεων, στην ελάχιστη δυνατή κατανάλωση πόρων του πλανήτη.

Τα στοιχεία για τη σύνθεση αυτή μπορούμε να τα βρούμε στην εμπειρία του προηγούμενου αιώνα που χαρακτηρίστηκε από την μάχη μεταξύ του υπαρκτού Σοσιαλισμού και του Καπιταλισμού. Για τον σκοπό αυτού του κειμένου θα προτρέξω και θα διατυπώσω την θέση ότι και τα δύο αυτά συστήματα έχουν αποτύχει να εκπληρώσουν τους στόχους που είχαν θέσει. Ο μεν Υπαρκτός Σοσιαλισμός διότι δεν μπόρεσε να στηρίξει τις κοινωνικές κατακτήσεις και τον αναδιανεμητικό του χαρακτήρα με μία παραγωγική και αποτελεσματική οικονομία, ο δε Καπιταλισμός διότι δεν μπόρεσε να συνδυάσει την οικονομική αποτελεσματικότητα των ελεύθερων αγορών με μέτρα κοινωνικής δικαιοσύνης. Κανένα δε σύστημα δεν έδειξε περιβαλλοντική ευαισθησία. Και τα δύο συστήματα εξακολουθούν να έχουν οπαδούς σήμερα διότι και τα δύο έχουν ως ένα βαθμό μια δυνατή ιδεολογική βάση. Το γεγονός ότι τα δύο συστήματα λειτούργησαν επί έναν περίπου αιώνα ανταγωνιστικά υπήρξε καταστροφικό για την ανθρωπότητα και το περιβάλλον.

Αν μου επιτραπεί να χρησιμοποιήσω τον όρο, μια ολιστική προσέγγιση του προβλήματος θα πρέπει να ικανοποιεί και τις δύο «πλευρές του νομίσματος». Θα πρέπει να συνδυάζει τα καλύτερα στοιχεία και από τα δύο συστήματα. Θα πρέπει να έχει από την μια πλευρά τον αναδιανεμητικό χαρακτήρα που είναι ένα δίκαιο αίτημα της κοινωνίας των πολιτών σε μία εποχή έντονων ανισοτήτων, και από την άλλη την δημοκρατικότητα, οικονομική αποτελεσματικότητα και παραγωγική οικονομία που προσφέρουν οι ελεύθερες αγορές. Θα πρέπει επίσης τα στοιχεία αυτά να έχουν στέρεα βάση στην οικονομική λειτουργία σε παγκόσμιο επίπεδο, αφήνοντας τα επιμέρους γεωγραφικά και κοινωνικά σύνολα να αναπτύξουν την πολιτική και πολιτειακή οργάνωση και λύσεις που τους ταιριάζει καλύτερα.

Η Βασική Ιδέα

Θεμέλιο ενός τέτοιου νέου συστήματος θα πρέπει να είναι η διανομή μερίσματος από την λειτουργία των παγκόσμιων χρηματαγορών σε όλους τους πολίτες όλων των κρατών της Γης. Ένα μέρισμα που δεν θα έχει τον χαρακτήρα σύνταξης, ή επιδόματος ανεργίας, ή βοηθήματος πενίας κλπ. Ένα μέρισμα που δεν θα αποτελεί χαριστική παροχή του Κράτους αλλά αναφαίρετο ισότιμο δημοκρατικό δικαίωμα του κάθε ανθρώπινου όντος να συμμετέχει στην οικονομική εκμετάλλευση του πλούτου της Γης και θα καταβάλλεται άσχετα αν κάποιος εργάζεται ήδη ή έχει άλλα εισοδήματα.

Με πραγματικά νούμερα του 2008 το μέγεθος των χρηματαγορών εκτιμάται περίπου στα 650.000.000.000.000 δολάρια (650 τρισεκατομμύρια), δηλαδή περίπου 100.000 δολ για κάθε κάτοικο του πλανήτη. Όταν η μέση ετήσια απόδοση κεφαλαίου ιστορικά κυμαίνεται περίπου στο 7-8% θα μπορούσε να θεωρηθεί δημοκρατικό μέτρο η διανομή 2% περίπου ετησίως ως μερίσματος με τον χαρακτήρα που προαναφέρθηκε, δηλαδή περίπου 2.000 δολ κατά κεφαλή (8.000 για μια οικογένεια 4 ατόμων)

Θετικές Συνέπειες – Λειτουργικότητες

Θα αποπειραθώ να εξερευνήσω επιγραμματικά τα αποτελέσματα που θα μπορούσε να έχει η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος στην κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον.

Κοινωνία

– Βασικότερη επίπτωση θα ήταν η αναστροφή του συγκεντρωτικού χαρακτήρα που έχουν σήμερα οι χρηματαγορές και συντελεί στην συνεχή απομύζηση οικονομικής δύναμης από τους πολίτες και την συγκέντρωσή της σε περιορισμένο αριθμό παραγόντων. Αντίθετα θα έθετε σε κίνηση έναν αέναο και βιώσιμο μηχανισμό αναδιανομής που χωρίς να διαταράσσει τις περιουσιακές σχέσεις και την λειτουργία των αγορών θα οδηγούσε σε βάθος χρόνου στην σταθερή ενδυνάμωση των ασθενέστερων σήμερα κοινωνικών ομάδων και την ανάδειξή τους συλλογικά σε πραγματικά κυρίαρχο παράγοντα.

– Στον τομέα της εργασίας η είσπραξη μερίσματος θα σημαίνει ότι με ελάχιστη επιπλέον μισθωτή ή άλλη εργασία θα μπορεί κάποιος να βελτιώσει σημαντικά την οικονομική του θέση. Θα σημαίνει επίσης ότι ο εργαζόμενος θα πάψει να είναι το αδύναμο μέρος στη σύμβαση εργασίας διότι έχοντας εξασφαλισμένο ένα εισόδημα δεν θα διαπραγματεύεται πιεζόμενος από την ανάγκη επιβίωσης.

– Προχωρώντας παραπέρα, σε πολλές χώρες του κόσμου ένα τέτοιο ελάχιστο εισόδημα θα στερούσε από τους μηχανισμούς ανθρώπινης εκμετάλλευσης τα θύματα που αποτελούν αντικείμενο του εμπορίου λευκής σάρκας, παιδικής εργασίας, δουλεμπορίου κλπ

– Το μέρισμα αυτό αυτόματα θα εξάλειφε την φτώχεια στα πιο δοκιμαζόμενα μέρη του πλανήτη συντελώντας σε πραγματική πολιτική πρόοδο και ακυρώνοντας την ανάγκη για οικονομική μετανάστευση η οποία τροφοδοτεί κινήματα ξενοφοβίας και αυταρχικούς και αντιδημοκρατικούς μηχανισμούς καταστολής και αστυνόμευσης στον δυτικό κόσμο

– Πολλές περιπτώσεις οικογενειακής συμβίωσης που συντηρούνται μέσα σε καταπιεστικές συνθήκες για οικονομικούς λόγους θα μπορούσαν να ανατραπούν δίνοντας στα μέρη την οικονομική δυνατότητα να διαβιώνουν ανεξάρτητα

Οικονομία

– Η εφαρμογή ενός τέτοιου συστήματος θα συντελούσε στην αποφυγή του κινδύνου της χρεοκοπίας του θεμελιώδους πυρήνα της οικονομίας που είναι ο τελικός καταναλωτής. Η διαρκής αναδιανομή ενός σταθερού ρευστοποιούμενου ποσοστού όχι μόνο της κερδοφορίας του κεφαλαίου αλλά του σώματος των κεφαλαιοποιήσεων θα είχε ως αποτέλεσμα, ακόμη και σε περιόδους ύφεσης, να προστατεύεται η βάση της οικονομίας και της κοινωνίας από τις διακυμάνσεις της ελεύθερης αγοράς.

– Σε συνδυασμό με ένα μη πληθωριστικό σύστημα Κεντρικής Τράπεζας, όπου η νομισματική βάση θα αποτελείται από σταθερό χρηματικό όγκο για κάθε πολίτη -μέτοχο και δεν θα υπάρχει το σημερινό σύστημα πληθωριστικού δανεισμού μέσω ποσοστώσεων αποθεματικών, θα μπορούσε το σύστημα διανομής μερίσματος να συνοδεύεται από βιώσιμη ανάπτυξη και μηδενικό πληθωρισμό. Στην περίπτωση που κρίνεται φρόνιμο να αυξηθεί η χρηματική βάση για την τόνωση της οικονομίας αυτό θα μπορεί να γίνει μόνο με άμεση αύξηση του χρηματικού όγκου και καταβολή των αντίστοιχων ποσών στους λογαριασμούς των πολιτών-μετόχων. Έτσι κάθε πληθωριστική πολιτική θα ωφελεί άμεσα τους πολίτες και όχι χαριστικά το χρηματοοικονομικό σύμπλεγμα εις βάρος των πολιτών.

– Πέρα από αυτό, η ύπαρξη μιας σταθερής εισοδηματικής βάσης για το σύνολο της κοινωνίας θα οδηγούσε σε μία προσαρμογή του κόστους διαβίωσης στα δεδομένα του βασικού εισοδήματος. Ακόμη και αν θεωρήσουμε ότι τα μεγέθη του 2008 ανταποκρίνονται σε μία οικονομία-φούσκα, η σταθερή σχέση μερίσματος και οικονομίας θα εξασφαλίζει ότι και με πολύ μικρότερα μεγέθη το εισόδημα αυτό θα παρέχει σταθερή δυνατότητα διαβίωσης.

– Ο προσδιορισμός του μερίσματος ως ποσοστού του κύκλου εργασιών των χρηματαγορών σημαίνει ότι το κοινωνικό σύνολο θα έχει τα μέγιστα οφέλη από την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία αυτών των αγορών. Θα δημιουργούνταν έτσι βιώσιμες κοινωνικές συνθήκες για την ανάπτυξη της καλύτερης δυνατής παραγωγικής οικονομίας.

Περιβάλλον – Πράσινη Πολιτική

– Από τη φύση του ένα τέτοιο σύστημα θα αφαιρούσε οικονομική δύναμη από τον υπερκαταναλωτικό ανεπτυγμένο Βορρά και θα την μετέφερε στα χέρια των πολιτών (και όχι των κυβερνήσεων) των λιγότερο αναπτυγμένων και υποανάπτυκτων χωρών. Έτσι θα εξασφάλιζε ότι σημαντικό μέρος των οικονομικών και υλικών πόρων του πλανήτη θα διατεθούν όχι για υπερκαταναλωτικές δαπάνες αλλά για την ικανοποίηση βασικών αναγκών διαβίωσης σε χώρες που πραγματικά υπάρχουν τέτοιες ανάγκες.

– Η εξασφάλιση πόρων διαβίωσης μέσω του μερίσματος θα καθιστούσε περιττό ένα μεγάλο μέρος δραστηριοτήτων που καταναλώνουν πόρους, επιβαρύνουν και καταστρέφουν τον πλανήτη. Πρώτιστα τις πολεμικές δαπάνες και δραστηριότητες. Επίσης μεγάλο μέρος των κρατικών γραφειοκρατιών και δημόσιων εργολαβιών που εξυπηρετούν μόνο την αναδιανομή και συγκέντρωση πλούτου και εξαγορά ψήφων, με όλη την κατανάλωση καυσίμων και άλλων πόρων που τις συνοδεύει.

– Εξασφαλίζοντας τα στοιχειώδη για την επιβίωση και αρκετό ελέυθερο χρόνο θα είναι πιό εύκολο να υπάρξει ουσιαστική προώθηση περιβαλλοντικής και πολιτισμικής εκπαίδευσης στην πλειοψηφία των κατοίκων του πλανήτη για τους οποίους λόγω οικονομικών στερήσεων κάτι τέτοιο σήμερα είναι περιττή πολυτέλεια.

– Το ελάχιστο εισόδημα θα οδηγούσε επίσης κατοίκους μακριά από ακριβές περιοχές και προς περιοχές που θα του αποδίδεται μεγαλύτερη αγοραστική αξία. Αυτή η λειτουργία θα μπορούσε να οδηγήσει σε βέλτιστη γεωγραφική κατανομή κατοίκων ανάλογα με τους πόρους, αποαστικοποίηση και ίσως ένα ανάστροφο κύμα οικονομικής μετανάστευσης πολύτιμου ανθρώπινου δυναμικού από ανεπτυγμένες προς λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες.

Τελειώνοντας

Το σύστημα που σκιαγραφείται παραπάνω είναι στην ουσία του οικονομικό και όχι πολιτικό. Θα μπορούσε να ενσωματωθεί σε κάθε μορφή πολιτικής οργάνωσης και καθεστώτος όπως υπάρχουν σήμερα. Στην ιδανική του μορφή θα πρέπει να συνδυαστεί με απόλυτα ελεύθερη μετακίνηση και εγκατάσταση προσώπων και κεφαλαίων παγκοσμια. Θα πρέπει επίσης να συνδυαστεί με κατάργηση κάθε άλλης φορολογίας πλην της φορολόγησης του ίδιου του μερίσματος. Με αυτό τον τρόπο θα δημιουργείται κίνητρο σε κάθε κράτος να αναπτύξει την μορφή εκείνη πολιτικής και πολιτειακής οργάνωσης που θα προσελκύσει όσο το δυνατόν περισσότερους εγκατεστημένους πολίτες για να αυξήσει τους πόρους του μέσω της φορολόγησης των μερισμάτων τους και της εκμετάλευσης των κεφαλάιων τους. Η διαδικασία αυτή θα οδηγούσε σε πολιτική πρόοδο και βελτιστοποίηση που ακόμη και οι πιο επιφανείς πολιτικοί σήμερα αδυνατούν να πετύχουν.

Αν και μπορούμε εύκολα να χαρακτηρίσουμε προτάσεις σαν αυτή ουτοπικές και ανεφάρμοστες, πιστεύω πως οι σημερινές περιστάσεις επιβάλλουν να εξετάζουμε κάθε λύση χωρίς προσκολλήσεις στα επιστημονικά και κοινωνικά δεδομένα της εποχής που σήμερα τελειώνει. Οι μέθοδοι και θεωρίες που μέχρι σήμερα θεωρούσαμε δεδομένα είναι αυτά που ευθύνονται για την σημερινή αδιέξοδη κατάσταση. Για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα του αύριο χρειαζόμαστε νέα εργαλεία σκέψης και διαδικασίες διαφορετικές από αυτές που μέχρι σήμερα έχουμε συνηθίσει.

ΥΓ: Στο βαθμό που τα παραπάνω χρησιμοποιηθούν για οποιοδήποτε σκοπό, δημοσιεύονται υπό την ανοιχτή άδεια
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.el

*

Πηγή:

http://www.ecogreens.gr/gr/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=1766