(κλικ!)

Τι είναι αυτό που οδηγεί πολλούς ανθρώπους μαζί στην απόφαση / επιλογή του θανάτου, την ώρα που μπορεί να επιλέξουν την υποταγή / επιβίωση;  Πολύ δύσκολα μπορούμε να το αντιληφθούμε αυτό.

Στο Μεσολόγγι, συνέβη κάτι ακόμα πιο ανεξήγητο: αυτοί που έκαναν αυτή την επιλογή δεν ήταν μονάχα ντόπιοι. Οι περισσότεροι ήταν πολεμιστές από άλλα μέρη, ελευθερωμένα ή όχι – υπήρχαν και πέντε Κύπριοι ανάμεσα στους υπερασπιστές της πόλης.

Αλλά το περισσότερο εντυπωσιακό ήταν η παρουσία εκεί 400 ευρωπαίων, που ήρθαν από τη Γαλλία, τη Σουηδία, τη Φινλανδία, τη Ρωσία, τη Γερμανία, την Πολωνία, την Ιταλία  κλπ  και έπαιξαν τη ζωή τους κορώνα γράμματα, για την επίτευξη ενός πολιτικού στόχου που δεν αφορούσε ούτε άμεσα ούτε έμμεσα τους ίδιους, τις οικογένειες ή τις πατρίδες τους.

Με την έννοια αυτή, το Μεσολόγγι του 1826 υπήρξε – και συνεχίζει να είναι – το κατ’ εξοχήν σύμβολο μιας κοινής ευρωπαϊκής αντίληψης και στάσης απέναντι στο δεσποτισμό και την απολυταρχία. Μειοψηφικής στον καιρό της, όπως και σε όλους τους καιρούς που ακολούθησαν.

Υπάρχουν κι άλλες κοινές ευρωπαϊκές περιπέτειες, όπως ο Ισπανικός Εμφύλιος. Αλλά, δεν είναι το ίδιο.

Αν βρεθείτε σ’ εκείνα τα μέρη, μπείτε στον «Κήπο», όπου υπάρχει η ενθύμηση των πιο ανήσυχων παιδιών της Ευρώπης, εκείνης της εποχής.

Στο μεταξύ, πάρτε μια φωτογραφική γεύση, με σύντομα επεξηγηματικά σχόλια – όπου είναι απαραίτητο.

Το μνημείο για τους Γάλλους. Μια στήλη από 19 οριζόντιες πλάκες, μια για κάθε έναν από τους Γάλλους που σκοτώθηκαν στο Μεσολόγγι.

Ήταν και πέντε Κύπριοι στην τρίτη πολιορκία. Οι τέσσερις σκοτώθηκαν, ο πέμπτος, 16 χρονών τότε, σώθηκε. Με τα πολλά έφτασε στην Κύπρο και έζησε ολόκληρο τον 19ο αιώνα, πεθαίνοντας σε βαθιά γεράματα.

Η Κύπρος παριστάνεται θλιμένη και με σκυμένο κεφάλι. Ο γλύπτης έχει υποσχεθεί ότι θα το αλλάξει, όταν λυθεί το Κυπριακό. Πιο ενδιαφέρουσα είναι η επιγραφή, στο πάνω μέρος της στήλης: ΣΗΜΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΤΡΙΣ ΚΥΠΡΟΥ, με ορισμένα από τα γράμματα στην κυριλική γραφή. Έτσι όπως υπήρχαν στη σημαία της Κυπριακής εξέγερης, στα 1821.

Πολωνοί

Γερμανοί

Η πιο λιτή παρουσία είναι των Ιταλών: μια κομμένη αρχαϊκή κολώνα.

Σουηδία

Το ανάθημα των Ρώσων. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάθε χώρα παρουσιάζει ένα δείγμα της δικής της αισθητικής. Η οποία, όμως, έχει να κάνει και με το χρόνο (τη χρονολογία) της κάθε σύνθεσης.

Τι γύρευες εσύ, Γουσταύε Αδόλφε, ένας Φινλανδός στο Μεσολόγγι;

Τι λέγατε άραγε, εσείς οι Βόρειοι Ρομαντικοί, με τους συντρόφους της Επανάστασης που συναντήσατε εδώ και μοιραστήκατε τη μοίρα τους;

Advertisement