Να βάλουμε πράσινο χαλινάρι στον καπιταλισμό!

Αυτό προτείνει η Σύνοδος του Ευρωπαϊκού Πράσινου Κόμματος, που συνήλθεν εις Παρισίους, το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε:

http://www.europeangreens.org/cms/default/dok/253/253527.european_greens_council_proposes_putting@en.htm

Μου θυμίζει αμυδρά εκείνη την ιστορία με τη συνέλευση των ποντικών που ψήφισε ομόφωνα ότι η λύση του προβλήματος είναι να κρεμάσουν κουδούνια στη γάτα. Το θέμα κόλλησε στο ποιος θα αναλάβει να κρεμάσει τα κουδούνια…

Οι ιδέες πάντως, και για τη γάτα και για τον καπιταλισμό, είναι εξαιρετικές.