Λεπτομέρειες, στον ΑΝεμο:

http://naftilos.blogspot.com/2008/10/bloggers.html

(που τη βρίσκει την όρεξη, αυτό το παιδί;) 😉