…τα  οποία θέλουν να γίνουν (κατ’ απονομήν) Πανεπιστήμια – για ποιο λόγο, λέτε;

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Παύλο Καρακολτσίδη, η κοινή στρατηγική Πανεπιστημίων και ΤΕΙ στοχεύει ουσιαστικά στην ενδυνάμωση των ιδρυμάτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και στη θωράκιση του δημόσιου Πανεπιστημίου, ιδιαίτερα απέναντι στη λειτουργία των Κέντρων Ελευθέρων Σπουδών.

http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=953017&lngDtrID=244

Προβλέπω «διμέτωπο αγώνα» των ενδόξων ΑΕΙ της χώρας μας, κατά των πάσης φύσεως «εισβολέων και καταπατητών» 😉