…διακηρύσσει ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος:

http://www.enet.gr/online/online_text/c=112,id=86046848

Ας αφήσουμε κατά μέρος τα «ψιλά γράμματα», πόσο δηλαδή συνέβαλε η Εκκλησία (της Κωνσταντινούπολης) στην απελευθέρωση του έθνους – ή τα άλλα, πως χωράνε δηλαδή το «έθνος» των Ελλήνων και το «γένος» των Ρωμιών στην ίδια πρόταση. Το πολιτικό πρόβλημα είναι σαφές: θα αποκτήσει επιτέλους και η Ελλάδα το περίφημο «κοσμικό κράτος» που διαθέτουν οι δυτικές χώρες ή θα παραταθεί αυτή η αφύσικη «συνύπαρξη» (που λειτουργεί κατά των λαϊκών και υπέρ πολύ συγκεκριμένων συμφερόντων) για πολύ ακόμα;