Στα 1946, λίγο πριν τις εκλογές του Μαρτίου και το ξέσπασμα της τελευταίας φάσης του Εμφυλίου, ο θείος Ισίδωρος αναγκάστηκε να προχωρήσει εις γάμου κοινωνίαν, για λόγους που δεν είναι σαφείς. Η καλύβα σας παρουσιάζει το συναφθέν προικοσύμφωνο μεταξύ των δύο μερών, το οποίο φυλάσσεται εις τα αρχεία του ΙΘΙ, Τομέας Εγγύων Βελτιώσεων. Τα ονόματα σβήστηκαν μετά την ήττα του ΔΣΕ, για συνομωτικούς λόγους.

isidoros_doc