Τις έστειλε στην καλύβα ο μπαρουτοκαπνισμένος καλυβιστής. Οι λεζάντες είναι δικές του.

*

ceb1cf81ceb9cf83cf84cebfcf84ceadcebbcebfcf85cf82-cf8ccf87ceb7cebcceb1-cebaceb1ceb8ceb1cf81ceb9cf83cebccebfcf8d-cebaceb1ceb8ceb1cf81

Αριστοτέλους – όχημα καθαρισμού

*

ceb2ceb5cebdceb9ceb6ceadcebbcebfcf85-cebaceacceb4cebfcf82-cf80cf81cf8eceb7cebd

Βενιζέλου – κάδος (πρώην)

*

ceb5ceb3cebdceb1cf84ceafceb1-ceb1cebbcebbcebfceb4ceb1cf80cebfceaf-cebacebbceadceb2ceb1cebdceb5-cf84ceb1-cebaceb1cf84ceb1cf83cf84ceae

Εγνατία – αλλοδαποί κλέβανε καταστήματα σε ομάδες

*

ceb5ceb3cebdceb1cf84ceafceb1-cebcceaccf87ceb5cf82-cebcceb1cf84-cebcceb5-ceb1cebdceb1cf81cf87ceb9cebacebfcf8dcf82

Εγνατία – μάχες ματ με αναρχικούς

*

ceb5ceb3cebdceb1cf84ceafceb1-cebccf80cebbceb5cebdceb9ceb6ceadcebbcebfcf82

Εγνατία- Μπλενιζέλος

*

ceb5ceb3cebdceb1cf84ceafceb1-cebfceb4cf8ccf86cf81ceb1ceb3cebcceb1

Εγνατία -οδόφραγμα

*

ceb5ceb3cebdceb1cf84ceafceb1-cebfceb4cf8ccf86cf81ceb1ceb3cebcceb1-2

Εγνατία – οδόφραγμα δύο

*

ceb5ceb3cebdceb1cf84ceafceb1-cf80cf85cf81cebfcf83ceb2ceb5cf83cf84ceb9cebaceae

Εγνατία – Πυροσβεστική

*

ceb5cf81cebccebfcf8d-cebaceb1ceb9-ceb2ceb5cebdceb9ceb6ceadcebbcebfcf85-cf83cf80cf81ceafcebdcf84ceb5cf81

Ερμού και Βενιζέλου – Σπρίντερ

*

ceb5cf81cebccebfcf8d-cebaceb1ceb9-ceb2ceb5cebdceb9ceb6ceadcebbcebfcf85-cf86cf89cebaceaccf82

Ερμού και Βενιζέλου – Φωκάς

*

ceb7-cf83ceafcf84ceb9-ceb5ceafcebdceb1ceb9-ceadcebccf80ceb5ceb9cf81ceb7

Η Σίτι είναι έμπειρη…

*

cf80cebbceb1cf84ceb5ceafceb1-ceb1cf81ceb9cf83cf84cebfcf84ceadcebbcebfcf85cf82-ceb3ceb5cf81cebcceb1cebdcf8ccf82

Πλατεία Αριστοτέλους – Γερμανός

*

cf80cebbceb1cf84ceb5ceafceb1-ceb1cf81ceb9cf83cf84cebfcf84ceadcebbcebfcf85cf82-ceb3ceb5cf81cebcceb1cebdcf8ccf82-2

Πλατεία Αριστοτέλους – Γερμανός 2

*

cf84cf83ceb9cebcceb9cf83cebaceae

Τσιμισκή

*

cf84cf83ceb9cebcceb9cf83cebaceae-ceb5cebccf80cebfcf81ceb9cebaceae-cf84cf81ceaccf80ceb5ceb6ceb1-cebbceb9ceb3cf8ccf84ceb5cf81cebf-cead

Τσιμισκή – Εμπορική Τράπεζα (λιγότερο έμπειρη…)

*

cf84cf83ceb9cebcceb9cf83cebaceae-ceb6ceaccf81ceb12

Τσιμισκή – Ζάρα

*

cf84cf83ceb9cebcceb9cf83cebaceae-cebbceb5cf85cf84ceb5cf81ceb9ceac-cf83cf84ceb9cf82-cebacebfcf8dcebacebbceb5cf82

Τσιμισκή – Λευτεριά στις κούκλες

*

cf84cf83ceb9cebcceb9cf83cebaceae-cebccf80ceadcebdceb5cf84cebfcebd-cf80cf81cf8eceb7cebd

Τσιμισκή – Μπένετον (πρώην…)

Advertisements