Εδώ:

http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=967653

Είναι προφανές. Τις ανησυχίες της τις είχε συζητήσει διεξοδικά με τον πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή και τον Προκόπη Παυλόπουλο. Έτσι εξηγείται, άλλωστε, η μεγάλη αποτελεσματικότητα της κυβέρνησης, στους λεπτούς χειρισμούς που απαιτήθηκαν για την αντιμετώπιση της κρίσης.

Βζιιιτμπόιιιιιιινγ!