Πως μια πανέμορφη περιοχή και οι κάτοικοί της καταδικάζονται, για χάρη των μεταλλευμάτων:

http://antigoldgreece.wordpress.com/2009/01/26/esa/#more-1077