…τα συγκέντρωσε ο Δημήτρης Νανούρης:

http://www.enet.gr/online/online_text/c=112

Όλα (εκτός, ίσως, από εκείνο της ΟΛΜΕ, το οποίο δεν πείθει πως είναι σοβαρό) έχουν πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Το βασικό μειονέκτημα όλων είναι ότι προσπαθούν να χτίσουν ξεκινώντας από τη σκεπή.