…μέσα σε αίθουσα του Πανεπιστημίου, όπου ήταν ομιλητής σε εκδήλωση!

Η είδηση εδώ:

http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=987596&lngDtrID=244