…μπορείτε να το διαβάσετε εδώ:

http://ecogreensalonika.wordpress.com/2009/04/17/koronia-memo-to-ec/