Την επισήμανε ο αγαπητός δ-κ

http://semeio.wordpress.com/2009/05/04/best-job/

…αλλά άλλος ήταν ο τυχερός που την πήρε!