…από την ερχόμενη σχολική περίοδο και δημιουργία 100 χιλιάδων θέσεων εργασίας στην «κοινωνία της Γνώσης»

(να τα δω και να μη τα πιστέψω!)

Εδώ:

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_economy_100004_13/05/2009_314371