Δεν έχουν το θεό τους. Διαβάστε απο την Ενωση Πεζών (όχι αυτους με τα κρασιά, τους ακτιβιστές της Θεσσαλονίκης)

http://www.enosipezon.gr/?q=el/node/116

πριν

fil1

Μετά

fil2