Το λένε ερευνητές από τέσσερα πανεπιστήμια* και μας το μεταφέρει η έγκριτη «Καθημερινή»

http://trans.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_wommirror_1_02/06/2009_282483

Καλυβίστες, απόψε κοιτάτε προσεχτικά τις γυναίκες σας στο σαγόνι… 😉

—+—

*το ρεπορτάζ δεν διευκρινίζει αν πρόκειται για δημόσια ή ιδιωτικά, ούτε ποιος χρηματοδότησε τις εν λόγω έρευνες. Ίσως κάποιος που είχε λόγους, δηλ. γυναίκα σαγονού…

Advertisements