Ή μήπως την κατάλαβε; 😉

Ελαιοπουλάκι από σόι και επιδοτούμενα κλιματιστικά, εδώ:

http://xpsilikatzoy.wordpress.com/2009/06/13/skaipolitis/