Του Γιώργου Γκόνη

Τίτλος Έργου: “Αδειοδότηση Εγκαταστάσεων Εργων επί Αιγιαλού και Θαλάσσιου Μετώπου” ΠΟΤΑ Μεσσηνίας – Τμήμα Ρωμανού”
Περιλαμβάνει: την κατασκευή “3 ξύλινων κατασκευών πρόσβασης στην παραλία” και την κατασκευή “υποθαλάσσιων αγωγών λήψης και διάθεσης θαλασσινού νερού για τις ανάγκες του κέντρου θαλασσοθεραπείας”.
Οι “ξύλινες κατασκευές (sic)” ενώ σχεδιάστηκαν 4 έχουν αδειοδοτηθεί 3.
Περιλαμβάνουν ξύλινες προσβάσεις, αναψυκτήριου, χώρο αποθήκης, χώρους υγιεινής. Δηλαδή μόνο στον τίτλο τους δεν ανταποκρίνονται!!!!
Έχουν επιφάνεια, κάθε κομμάτι περίπου 500τ.μ., τοποθετούνται στην περιοχή των αμμοθινών και δίπλα στην παράκτια βλάστηση. Θεμελιώνονται σε βάθος 8 μέτρων με τσιμεντοπασσάλους διαμέτρου 0,80 μέτρα.
Το έργο αδειοδοτείται με τον άθλιο νόμο 2971/2001 (έργο του πράσινου ΠΑΣΟΚ που οδήγησε σε αθλιότητες όλη την παράλια ελλάδα) και συγκεκριμένα με το άρθρο 14. Στην νομιμοποίηση της βαρβαρότητας συνήργησαν το ΥΠΟΙΚ, ο Δήμος Γαργαλιάνων, το ΓΕΝ, το ΥΠΠΟ, το ΥΠΕΧΩΔΕ, η Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Καλυπτόμενοι πίσω από την αναφορά σε κατασκευές που θα εξασφαλίζουν την πρόσβαση από τα κτίρια της ΠΟΤΑ στην παραλία, παραδίδουν ουσιαστικά στον έλεγχο του ¨καπετάνιου”, δηλαδή ιδιωτικοποιούν μεγάλο μέρος μιας θαυμάσιας και μοναδικής παραλίας.
Στην ουσία όμως παραβιάζουν και αυτή ακόμη την ΚΥΑ περί έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων της ΠΟΤΑ, αφού:
1. οι θηριώδεις κατασκευές μόνο ξύλινες προσβάσεις δεν είναι,
2. οι κατασκευές γίνονται με τρόπο που βλάπτει το ευαίσθητο παράκτιο οικοσύστημα, παρά τις περί αντιθέτου διατάξεις της ΚΥΑ. Θα καταστρέψουν μεγάλο τμήμα των αμμοθινών κατά την κατασκευή τους (εκσκαφή σε βάθος 8 μέτρων στην άμμο)
Όλοι λοιπόν μπορούμε να καταλάβουμε, μετά την τύχη του ιδιωτικοποιημένου Σελά ποταμού, των καταργημένων και ιδιοποιημένων κοινόχρηστων δρόμων (αγροτικών και εθνικής) ποια θα είναι η τύχη της παραλίας και μάλιστα σύντομα.
Κατά τη γνώμη μου χωράει προσφυγή κατά της Απόφασης του Γ.Γ.Περιφέρειας Πελοποννήσου για την ακύρωση αυτής, επειδή παραβιάζει την ΚΥΑ Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων.
Επίσης είναι αναγκαίες και δράσεις, που έχουν συζητηθεί και στο παρελθόν, που θα αναδείχνουν το πρόβλημα και θα υπερασπιστούν τον κοινόχρηστο και ελεύθερο χαρακτήρα της παραλίας.
Όσοι ενδιαφέρονται ας σπεύσουν πριν είναι αργά..
(Στη διάθεση όποιου – όποιας ενδιαφερθεί ο πλήρης φάκελλος με μελέτες, σχέδια, εγκρίσεις και άδεια.)