Οι Οικολόγοι – Πράσινοι έχουν ήδη εκφράσει την αντίθεσή τους στη φαραωνική επένδυση της ΠΟΤΑ Μεσσηνίας, η οποία εγκυμονεί άμεσους και μεγάλους κινδύνους για το περιβάλλον και οδηγεί την περιοχή σε ένα τύπο ανάπτυξης τον οποίο θεωρούν αδιέξοδο και καταστροφικό.

Αυτή την περίοδο σχεδιάζονται νέες κατασκευές στην παραλία του Ρωμανού, η οποία είναι  περιοχή ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας και οικότοπος προτεραιότητας. Πρόκειται για  4 κατασκευές πρόσβασης σε αναψυκτήριο, σε χώρο αποθήκης, και χώρους υγιεινής. Κάθε μια έχει επιφάνεια περίπου 500τ.μ., θεμελιώνονται σε βάθος 8 μέτρων με τσιμεντοπασσάλους διαμέτρου 0,80 μέτρα και τοποθετούνται στην περιοχή των αμμοθινών και δίπλα στην παράκτια βλάστηση.

Το έργο έχει αδειοδοτηθεί με αριθμ. πρωτ. 65487/14868/14-10-08 Απόφαση του Γεν. Γραμμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου περί “Παραχώρησης δικαιώματος χρήσης τμήματος αιγιαλού και θαλάσσιου χώρου για το έργο «Εγκαταστάσεις στην περιοχή Δ.Δ.Ρωμανού ΠΟΤΑ» και έρχεται σε αντίθεση με την κείμενη περιβαλλοντική νομοθεσία (περιοχή ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας, οικότοπος προτεραιότητας) αλλά και με την με αριθμ.πρωτ. οικ. 146477/2437/24.5.2006 Κοινή Απόφαση έγκρισης των περιβαλλοντικών όρων  του ΥΠΕΧΩΔΕ, ΥΠ. Αγροτικής Ανάπτυξης – Υπ. Τουριστικής Ανάπτυξης και Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι καλούν τις αρμόδιες αρχές να επανεξετάσουν άμεσα την αδειοδότηση αυτών των κατασκευών επί της παραλίας και να την αποσύρουν. Εκφράζουν τη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη τους στους πολίτες και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις της περιοχής που υπερασπίζουν τον κοινό πλούτο της κοινωνίας, από τη νέα επίθεση που του γίνεται. Δηλώνουν παρόντες στη μεγάλη προσπάθεια για την προάσπιση του περιβάλλοντος και την επιδίωξη για αειφόρα ανάπτυξη της Μεσσηνίας.

Σημ. Το κείμενο αυτό κατατέθηκε ως ψήφισμα στο συνέδριο, αλλά δεν πρόλαβε να συζητηθεί, λόγω έλλειψης χρόνου. Το υιοθέτησε το νεοεκλεγμένο Πανελλαδικό Συμβούλιο, που συνεδρίασε αμέσως μετά τη λήξη του συνεδρίου.