Ετοιμαστείτε, όσο μπορείτε καλύτερα, για να αντιμετωπίσετε τη δύσκολη κατάσταση.

Advertisements