…χάρη στην ετοιμότητα και την αποφασιστικότητα της τοπικής κοινωνίας:

http://antigoldgreece.wordpress.com/2009/07/19/geotriseis_telos/