Το είπε (με άλλα λόγια) στην ομιλία που έκανε στη συγκέντρωση των συριζαίων:

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_19/07/2009_289360

Η αίσθηση που δημιουργεί είναι ότι θέλει να διαλύσει το Συνασπισμό, υπό το πρόσχημα της οργανωτικής και πολιτικής αυτοτέλειας του ΣΥΡΙΖΑ.

Ίσως πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο (δηλ. εξαναγκάζοντας την ανανεωτική πτέρυγα και πολλούς μη σταλινογενείς να αποχωρήσουν) θα  μπορέσει ο ΣΥΡΙΖΑ του μέλλοντος να ανταγωνιστεί αποτελεσματικά το ΚΚΕ για την τρίτη θέση.

Τι διάολο, δε λειτουργούσαν τα κλιματιστικά στο ΣΕΦ;