Για διαχωρισμό των Υπηρεσιών Υγείας από τον τομέα ασφάλισης έκανε λόγο ο πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του σ’ ένα υποκατάστημα του ΙΚΑ:

http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_21/07/2009_289560

Από το υπόλοιπο ρεπορτάζ προκύπτει ότι το είπε μονάχα για να το πει. Όπως το λένε οι εκάστοτε πρωθυπουργοί και Υπουργοί Υγείας εδώ και καμιά εικοσαριά χρόνια.

Στο μεταξύ, λέξη για την  Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (την ποια;) ενώ το ΙΚΑ ξεκινάει δικό του, πιλοτικό πρόγραμμα. Ποιο ΕΣΥ και ποιος σοβαρός σχεδιασμός για τις Υπηρεσίες Υγείας στη χώρα… Ειδικά τώρα που οι ανάγκες για δημόσιες σχέσεις υπερκαλύπτονται από τη νέα γρίπη και την απαγόρευση του καπνίσματος.