Έλαβα ένα μέηλ το οποίο παρέπεμπε σε θέματα αυτής της σελίδας στο διαδίκτυο:

http://www.edo-mko.gr/index.php?option=com_frontpage&Itemid=51

Πρόκειται για ένα «Συντονιστικό Κέντρο ΜΚΟ». Σας το παρουσιάζω με σκοπό να προκληθεί (τώρα ή αργότερα) μια συζήτηση για τις δραστηριότητες των ΜΚΟ στη χώρα μας.