trap17august2009 008

trap17august2009 010

trap17august2009 011

trap17august2009 013

…κάπου μεταξύ Νέας Απολλωνίας και Παλαιόχωρας.