Αναθεωρημένη ανάρτηση, με πρόσθετο υλικό: https://greekcivilwar.wordpress.com/2016/02/17/gcw-41/