Το video απο το

http://odromos.wordpress.com/2009/09/05/%CF%84%CE%BF-video-%CE%B1%CF%80%CE%BF-%CF%84%CE%BF-%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1%CF%83%CE%BC%CE%B1-%CF%84%CF%89%CE%BD-%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%8D%CE%B3%CF%89%CE%BD-%CF%83%CF%84%CE%BF/

Γιατί εκτός απο τις εκλογές υπάρχει και η ξενιτιά χωρίς ελπίδα. Η λέξη άσυλο πως να λέγεται στη γλώσσα τους;