Στη Δυτική Μεσσηνία βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επένδυση η οποία περιλαμβάνει ξενοδοχεία και γήπεδα γκολφ, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται εντός της περιοχής ΖΕΠ του Δικτύου NATURA 2000  «Λιμνοθάλασσα Γιάλοβας Πύλου και Νήσος Σφακτηρία». Μεταξύ άλλων κατασκευάζονται έργα διευθέτησης των υδάτων προκειμένου να αρδευτούν οι εγκαταστάσεις γκολφ τα οποία πιθανώς θα επηρεάσουν άμεσα την ροή των υδάτων προς τη λιμνοθάλασσα. Η τελευταία αποτελεί τον μεγαλύτερο υγρότοπο στη νότια Βαλκανική και φιλοξενεί το 63% του συνόλου των ειδών πουλιών που έχουν καταγραφεί στην Ελλάδα.

Για την περιοχή έχει εκπονηθεί εδώ και χρόνια ειδική περιβαλλοντική μελέτη και διαχειριστικό σχέδιο το οποίο όμως δεν έχει τεθεί σε εφαρμογή. Με βάση τα ανωτέρω, η Επιτροπή ερωτάται:

(α) η έγκριση περιβαλλοντικών όρων χωρίς προηγουμένως να υπάρχει εγκεκριμένο σχέδιο διαχείρισης και λήψη αντίστοιχων μέτρων προστασίας είναι σύμφωνη με την κοινοτική νομοθεσία;

(β) Σε τι στάδιο βρίσκεται η παρακολούθηση των επιπτώσεων στο περιβάλλον κατά την κατασκευή και λειτουργία της εν λόγω επένδυσης;

(γ) Έχουν ληφθεί από την Ελληνική κυβέρνηση τα απαραίτητα θεσμικά μέτρα που επιβάλλονται από την κοινοτική νομοθεσία για τη συγκεκριμένη περιοχή, και ιδιαίτερα ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την προστασία της ροής των υδάτων στη Λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας και την εν γένει χρηστή διαχείριση των υδάτων της περιοχής σύμφωνα και με την Οδηγία Πλαίσιο για τα Ύδατα (2000/60); Παρέχονται στην Επιτροπή στοιχεία παρακολούθησης της ποιότητας και της ποσότητας των υδάτων σύμφωνα με την ανωτέρω Οδηγία;

(δ) Ποια είναι η στάση της σε σχέση με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις γηπέδων γκολφ σε περιοχές που απειλούνται από αυξημένο κίνδυνο ερημοποίησης, ενόψει μάλιστα και της πρότασης σχετικής οδηγίας για το έδαφος;

Η ερώτηση απευθύνεται προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μαζί με άλλες 6 – μία για κάθε νομό της Πελοποννήσου. Τις ερωτήσεις συνοδεύει το ακόλουθο κείμενο:

Οι 7 περιβαλλοντικές πληγές της Πελοποννήσου και το θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων  στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Την περιβαλλοντική εγκατάλειψη της Πελοποννήσου από την κυβέρνηση Καραμανλή, που έχει άμεσες επιπτώσεις στην υγεία, στην ποιότητα ζωής των πολιτών και στη βιοποικιλότητα αφορούν  9 νέες ερωτήσεις που κατέθεσε σήμερα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κρίτων Αρσένης – μέλος των επιτροπών Περιβάλλοντος και Υγείας, Αλιείας και Διεθνούς Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Οι ερωτήσεις  αφορούν τις επτά «πληγές» της Πελοποννήσου, οι οποίες έχουν επανειλημμένως αναδειχθεί από τις τοπικές κοινωνίες, και αφορούν στη:

  1. Δυσκολία πρόσβασης των πολιτών της Αργολίδας σε καθαρό νερό
  2. Διάβρωση της ακτογραμμής στην Κορινθία
  3. Δημιουργία εγκαταστάσεων γκολφ σε περιοχή NATURA στην Μεσσηνία
  4. Ρύπανση του Ποταμού Αλφειού στην Ηλεία και Αρκαδία
  5. Τεράστιες παράνομες αμμοληψίες στην Αχαΐα
  6. Ρύπανση του ποταμού Ευρώτα στην Λακωνία
  7. Υποβάθμιση του Όρους Μαίναλου στην Αρκαδία

Με αφορμή την κατάθεση των ερωτήσεων ο Κρίτων Αρσένης δήλωσε ότι: «Η Πελοπόννησος είναι ένας τόπος φυσικά προικισμένος. Τα έξι αυτά χρόνια η κυβέρνηση Καραμανλή και ο αρμόδιος υπουργός κ. Σουφλιάς δεν ασχολήθηκαν με την αντιμετώπιση της υποβάθμισης κρίσιμων περιβαλλοντικών πόρων της Πελοποννήσου. Αντιθέτως, καταγράφεται συστηματική υποβάθμισή τους όπως χαρακτηριστικά συμβαίνει στη περίπτωση των παράνομων αμμοληψιών στην Αχαΐα για την εκτέλεση των έργων της Νέας Εθνικής Οδού στην περιοχή. Δυστυχώς, η κυβέρνηση Καραμανλή και ο κ. Σουφλιάς δεν διδάχθηκαν από τις τραγικές πυρκαγιές του 2007 και το τεράστιο κόστος σε ζωές, ανθρώπινες περιουσίες και φυσικό πλούτο. Το έγκλημα συνεχίζεται μέχρι την τελευταία στιγμή, με την Περιφέρεια Πελοποννήσου να ετοιμάζει μία βραχύβια λύση ανάγκης στο θέμα της διαχείρισης απορριμμάτων. Η λύση αυτή απειλεί με υποβάθμιση κρίσιμους περιβαλλοντικούς και αρχαιολογικούς χώρους της Πελοποννήσου. Η εξαετία Σουφλιά μας διδάσκει την άμεση αναγκαιότητα δημιουργίας Υπουργείου Περιβάλλοντος στην Ελλάδα.

Όλοι οι Έλληνες και Ευρωπαίοι πολίτες έχουμε δικαίωμα ισότιμης πρόσβασης στα περιβαλλοντικά αγαθά. Είναι καιρός να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής σε κάθε γωνιά της Ελλάδας με ένα ολοκληρωμένο σχέδιο πράσινης ανάπτυξης, που προτείνει λύσεις με προοπτική και ένα Υπουργείο Περιβάλλοντος που να εγγυάται την περιβαλλοντική προστασία».