Δείτε φίλτατοι και προπάντων φίλταται το δοκίμιον του Γουλιέλμου Γκούγκλεριτζ εν έτει χιλιοστώ εξηκοστώ πεντηκοστώ τετάρτω εκδοθέν εν Λονδίνω παρά των εκδόσεων Ηνωμένα Βουστάσια.

το λίνκιον :  http://boustasia.blogspot.com/2009/09/blog-post_6422.html