Αν το πρώτο εξάμηνο δεν δώσουμε δείγματα ανατροπών, τότε μέσα σ’ ένα χρόνο από σήμερα θα είμαστε σε αποδρομή. Ή θα πετύχουμε ή θα φύγουμε. Και τότε θα κινδυνεύσει και η παράταξή μας.

http://www.enet.gr/?i=news.el.politikh&id=86238;

Αναζητούνται λοιπόν δείγματα ανατροπών… 😉