Αυτό είναι το συμπέρασμα μιας νέας, μεγάλης έρευνας, η οποία επιβεβαιώνει παλαιότερες:

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=2&artid=4546969&ml=1

Βεβαίως, ελλοχεύουν άλλοι κίνδυνοι από την υπερκατανάλωση αλκοόλ – οι επιστήμονες σπεύδουν να τους υπενθυμίσουν, για να μη πάρουν αέρα οι  μπεκρήδες.