[ Παραμυθάς στη Συρία ]

 

Είναι μοναδική στη μπλογκόσφαιρα η πλαστική ευχέρεια του Πετεφρή.

Διαβάστε την έσχατη του ανάρτηση στο συνεργατικό μπλόγκ Ηνωμένα Βουστάσια .  Αναλογιστείτε στη συνέχεια τη σχέση του μύθου με τη βιωμένη μας πραγματικότητα για να διαπιστώσετε τη δύναμη μιας παραβολής , όταν μάλιστα την αφηγείται με αυτά τα αφοπλιστικά  γλωσσικά του τερτίπια.

Το λίνκιον:

ΗΝΩΜΕΝΑ ΒΟΥΣΤΑΣΙΑ: Μονωδία