…αυτή τη φορά τα πρόβλήματά μας είναι κάπως δυσκολούτσικα.