Συνάντηση Οικολόγων Πρασίνων και Συνασπισμού για διοικητική μεταρρύθμιση, αυτοδιοικητικές εκλογές και συνέπειες της κρίσης

Συνάντηση είχε σήμερα, Τρίτη 19/1, αντιπροσωπεία των Οικολόγων Πράσινων με εκπροσώπους του Συνασπισμού, μετά από πρόσκληση του τελευταίου. Από την Εκτελεστική Γραμματεία των ΟΠ παραβρέθηκαν οι Νίκος Χρυσόγελος, Ιωάννα Κοντούλη, Γιάννης Παρασκευόπουλος και Δημήτρης Φουτάκης, ενώ από την πλευρά του Συνασπισμού ο πρόεδρος Αλέξης Τσίπρας, ο γραμματέας Δημήτρης Βίτσας  και ο βουλευτής Δημήτρης Παπαδημούλης.

Στη συζήτηση τέθηκαν θέματα προγραμματικού διαλόγου για τις πολιτικές εξόδου από την κρίση, προτάσεις για κοινές πρωτοβουλίες στα κρίσιμα περιβαλλοντικά ζητήματα, οι συνέπειες στην αυτοδιοίκηση από το σχέδιο Καλλικράτης, καθώς και οι θέσεις του Συνασπισμού για τα ζητήματα συνεργασιών στις αυτοδιοικητικές εκλογές.

Κοινή ήταν η εκτίμηση ότι οι εκλογές στην αυτοδιοίκηση αποτελούν υπόθεση των κοινωνικών και πολιτικών δυνάμεων σε τοπικό επίπεδο και πως ενδεχόμενες συνεργασίες δεν πρέπει να αποτελούν αντικείμενο κεντρικής κομματικής συμφωνίας.  Υιοθετήθηκε, τέλος, η πρόταση των Οικολόγων Πράσινων για κοινή πρωτοβουλία όσον αφορά το εκλογικό σύστημα της αυτοδιοίκησης, όπου οι ρυθμίσεις του “Καλλικράτη” απειλούν να αποκλείσουν τη συμμετοχή ανεξάρτητων κινήσεων στις εκλογές για τους δήμους και τις περιφέρειες και να περιορίσουν, αντί να διευρύνουν, τη δημοκρατία και τη συμμετοχή των πολιτών στα τοπικά θέματα.

«Είναι μια συνάντηση την οποία θα πρέπει να θεωρήσουμε αυτονόητη στο πλαίσιο ενός πολιτικού διαλόγου», δήλωσε ο Νίκος Χρυσόγελος εκπρόσωπος των Οικολόγων Πράσινων, μετά τη συνάντηση, «αν και οι Οικολόγοι Πράσινοι δεν έχουμε αποκλειστικούς συνομιλητές. Από χρόνια επιδιώκουμε προγραμματικό διάλογο, ειλικρινή και ανοικτό, με όλα τα πολιτικά κόμματα, με όλα τα ρεύματα μέσα στην κοινωνία και ιδιαίτερα με την κοινωνία των πολιτών. Τα κόμματα έχουν διαφορές μεταξύ τους προφανώς, για αυτό είναι και διαφορετικά, αλλά μπορούν να συζητούν και να συνεργάζονται σε όσα ζητήματα υπάρχει δυνατότητα κοινών πρωτοβουλιών, όπως είναι τώρα η έξοδος από τη βαθιά οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική κρίση στη βάση πράσινων λύσεων.

Για το θέμα των επερχόμενων αυτοδιοικητικών εκλογών η Ιωάννα Κοντούλη, εκπρόσωπος των Οικολόγων Πράσινων δήλωσε: «οι Οικολόγοι Πράσινοι δίνουμε προτεραιότητα στα ανεξάρτητα αυτοδιοικητικά σχήματα, που θα έχουν στο κέντρο του προγράμματος πράσινες προτάσεις και θα επανασχεδιάσουν όλες τις τοπικές και περιφερειακές πολιτικές με στόχο την προστασία του κλίματος. Ταυτόχρονα, είμαστε ανοικτοί και σε ευρύτερες συνεργασίες, αλλά μόνο στη βάση τοπικών προγραμματικών συμφωνιών, χωρίς προνομιακές σχέσεις σε κεντρικό επίπεδο με ένα  κόμμα. Θέλουμε να βοηθήσουμε ώστε να αναδειχθούν Δήμοι πρότυπα πράσινης πολιτικής. Για τη διοικητική μεταρρύθμιση και το σχέδιο Καλλικράτης, οι ΟΠ θεωρούμε ότι η υποχρεωτική συνένωση δήμων με μόνο κριτήριο το πληθυσμιακό δεν αποτελεί μεταρρύθμιση. Μεταρρύθμιση στην αυτοδιοίκηση θα ήταν η δημιουργία εκείνων των αυτοδιοικητικών θεσμών που θα είναι κοντά στον πολίτη και θα διασφαλίζουν την οικολογική και κοινωνική βιωσιμότητα, τη διαφάνεια, και την ουσιαστική συμμετοχή των πολιτών στη λήψη των αποφάσεων.

Επισημαίνουμε τέλος ότι χρειάζονται ρυθμίσεις για περισσότερη δημοκρατία στην αυτοδιοίκηση, ώστε η δημιουργία χωριστών εκλογικών περιφερειών στο εσωτερικό των δήμων και των περιφερειών να μην αποκλείσει τους μικρότερους συνδυασμούς και τις ανεξάρτητες πρωτοβουλίες από τη συμμετοχή στις τοπικές εκλογές και την εκλογή εκπροσώπων στα όργανα της αυτοδιοίκησης»

Πληροφορίες Nίκος Χρυσόγελος, μέλος Ε.Γ.  τηλ. 6936672882

Ιωάννα Κοντούλη, μέλος Ε.Γ.  Τηλ. 6972400417

Γραφείο Τύπου των Οικολόγων Πράσινων

Πολυδεύκης Παπαδόπουλος, τηλ. 6972834612