Την ίδια στιγμή, διχασμένοι είναι ερωτηθέντες σχετικά με τη χορήγηση ιθαγένειας στους μετανάστες ύστερα από πέντε χρόνια νόμιμης παραμονής. Το 49,6% λέει «όχι» και το 44,6% «ναι». Ωστόσο, η μεγάλη πλειοψηφία (64,9%) θεωρεί ότι η ιθαγένεια πρέπει να δοθεί στα παιδιά των μεταναστών. Το 59,8% θεωρεί ότι πρέπει να γίνει δημοψήφισμα.

Πηγή: http://www.enet.gr/?i=news.el.politikh&id=122476

*

Το πιο εντυπωσιακό είναι ότι το 60% των ερωτηθέντων θέλουν δημοψήφισμα. Το οποίο θα ρωτάει τι ακριβώς;