Ειδικότερα, οι φωτογραφίες των γυναικών και η επικοινωνιακή /προπαγανδιστική χρήση τους. Ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα, το οποίο βασίζεται στα πορίσματα διδακτορικής διατριβής:

http://www.enet.gr/?i=news.el.texnes&id=138002