Σήμερον την 25ην Μαρτίου του σωτηρίου έτους 2010 και επ’ ευκαιρία της Εθνικής Εορτής της Παλιγγεννεσίας ο Πρόεδρος Θείος Ισίδωρος αποστέλλει τους αγωνιστικούς του χαιρετισμούς προς τα μέλη και τους οπαδούς του σεπτού μας Ιδρύματος. Μεταφέρει συνάμα και τους θερμούς χαιρετισμούς του τακτικού μας χρηματοδότου George Soros και τη προτροπή του δια έτι  βαθυτέρας και τολμηράς μεταρρυθμίσεις , αίτινες δύνανται να καταστήσουν εις το απώτερο μέλλον τη χώρα μας κορωνίδα του διεθνούς ανταγωνισμού.

Επί τη ευκαιρία του εορταστικού μηνύματος ο Πρόεδρός μας Θείος Ισίδωρος προέβη εις  μεταβολήν του οργανωτικού σχήματος του ΙΘΙ. Ιδρύεται  Γραφείον Πολιτικού Εξυγχρονισμού Γρα.Π.Εξ. ( και ουχί εκσυγχρονισμού )  παρά τω Προέδρω , εις την κεφαλήν του οποίου διορίζεται ο ειδικός σημιτολόγος κος Ευάγγελος Καργούδης.

Εκ του Γραφείου Προεδρίας ΙΘΙ  ( Γρα.Π.Ι. )

Ο Διευθυντής

Καπετάν Φούρκας ( Παπούλης )