…ετοιμάζει από τώρα το θρίαμβο του καλοκαιριού.

Κι αν σηκώσεις λίγο το βλέμμα…