Μια χώρα που πληρώνει 18000 εκπαιδευτικούς (σήμερα άκουσα να το λέει η κυρία Διαμαντοπούλου),  που δε διδάσκουν και ταυτόχρονα συζητάει για ελλείψεις σε εκπαιδευτικούς, είναι για τα θηρία;  Αρα αυτό συμβαίνει και σε άλλες χώρες της ΕΕ ή πρωτοπορούμε;