Υπόψιν των οικονομικών αναλυτών της καλύβας:

Στις 3 Μαρτίου, με την απειλή χρεοκοπίας της ελληνικής οικονομίας στον ορίζοντα και τις ελληνικές τράπεζες σε κατάσταση ασφυκτικών πιέσεων ρευστότητας, ο ΟΔΔΗΧ ζήτησε 5 δισ. ευρώ μέσω δεκαετών ομολόγων. Οι προσφορές που υπεβλήθησαν έφτασαν τα 15,5 δισ. ευρώ και τελικά αντλήθηκαν 5 δισ. ευρώ με επιτόκιο 6,25% ή με καπέλο 300 μονάδων βάσης πάνω από το μέσο κόστος δανεισμού της ευρωζώνης. Στη χθεσινή έκδοση επταετών ομολόγων, ο ΟΔΔΗΧ ζήτησε τουλάχιστον 5 δισ. ευρώ αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο να αντλήσει, ανάλογα με το αποτέλεσμα, υψηλότερα κεφάλαια. Οι προσφορές άγγιξαν τα 7 δισ. ευρώ και αντλήθηκαν 5 δισ. ευρώ με επιτόκιο 5,9% ή με καπέλο 310 μονάδων βάσης πάνω από το μέσο κόστος δανεισμού της ευρωζώνης.

http://www.tanea.gr/default.asp?pid=2&ct=1&artid=4567559&ml=1