Σκοπός: να πάρει συνένετυξη από την άνωθεν εικονιζόμενη κυρία – face of the year 2007 στη δροσερή χώρα της…

Advertisements