Εκ του Γραφείου Προεδρίας του Ιδρύματος Θείος Ισίδωρος ( Γρα.Π.Ι )

ανακοινούται ημίν ότι επί τη επετείω της ονομαστικής εορτής του Προέδρου μας Θείου Ισιδώρου ο Προέδρος μας θα παραθέσει δεξίωσιν εις την έπαυλιν του εις τα Παλούκια Σαλαμίνος.   Λόγω της εκεί παρουσίας του πρωθυπουργού της Τουρκικής Δημοκρατίας ,  όστις αφίχθη σήμερον εν Αθήναις επί τούτου , δεν θα καταστή δυνατή δια λόγους ασφαλείας η πρόσκλησις των μελών του σεπτού μας Ιδρύματος.  Δεξίωσις δια τα μέλη  άλλωστε δεν προβλέπεται να παρατεθή εφέτος λόγω των επιβληθέντων μέτρων λιτότητος.

Εκ του Γρα.Π.Ι.

Ο διευθυντής  Καπετάν Φούρκας                      Η Γραμματεύς Λουκία