…για παράβαση καθήκοντος και ηθική αυτουργία σε έκδοση ψευδών βεβαιώσεων (προς τη Eurostat), σχετικά με τα χρέη των νοσοκομείων:

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_politics_100049_15/05/2010_401114