Εννοείται ΧΩΡΙΣ αξιολόγηση και παρόμοιες γραφειοκρατικές εμμονές:

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_16/05/2010_401188