Έλαβον:

ΔΑΠ 40,22%

ΠΑΣΠ 32%

ΠΣΚ 18,43

Αριστερή Ενότητα 8,6%

ΕΑΑΚ 9,1%

Σύνολο: 108,35% – χωρίς να υπολογίσουμε λευκά- άκυρα – ανεξάρτητους κλπ.

Πηγή: http://www.in.gr/news/article.asp?lngEntityID=1138561&lngDtrID=244